راهنماییمطالب مهم

شناخت افراد از روی اول نام حروف اسمشان در علوم غریبه

شناخت افراد از روی اول نام حروف اسمشان در علوم غریبه

شناخت افراد
شناخت افراد

اول هر اسم که یکی از حروف ابجد می باشد که اطلاعات نسبتا دقیقی در مورد

شخص به شما میدهد . مثلا اگرکسی اسمش احمد باشد چون حرف اول اسمش


شناخت افراد از روی حرف

وزمانی که بدنیا می آید بیشترمیتوان ازخصوصیاتش را فهمید اما مادراینجا بصورت

کلی اوردیم .(برگرفته ازکتاب شریف میردامادکبیر)
الف:فردی است خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه کس

ملاحظه می نماید.خونگرم است و زود صمیمی می گردد.

البته همیشه در بحث و گفتگو نیز شرکت دارد. پیراهن سیاه نمی تواند بپوشد

و نا میمون است.رنج بسیار می کشد.بیماریش بیشتر در گردن درد و پهلو درد است. و به وکیل خوب نیست

شناخت افراد حرف ب: فردی خوش قیافه رفیق باز و خوش اخلاق است.البته کمی هم مغرور می باشد.

جیب او همیشه خالی و اگر پول داشته باشد خوب خرج می کند.

پ: این گونه افراد قانع هستند گرچه گاهی زبان به گله و شکایت باز می کنند اما

روی هم رفته دارای طبعی خوب می باشند و زیاده خواه نیستند این خاصیت باعث

می شود که افراد زیادی از آنها سو استفاده کنند.

شناخت افراد حرف ت: این افراد افرادی هستند خوش چهره و خوش اخلاق و البته تا حدودی هم کم

خواب و هر گاه مرتکب گناهی شوند سریعا توبه می کنند و اگر دل کسی را برنجاند

بسیار نگران می شود و سریع می خواهد از آن فرد دلجوئی کند. همیشه احساس

تنهائی می کند و در ورای تمام خوبی هائی که دارد بسیار مغرور است و شاید دلیل

تنها ماندنش نیز همین است.

ث: این فرد در زندگی ثابت قدم و پر اراده می باشد و در هر کاری نیز ثابت قدم است.

پیشانی اینگونه افراد معمولا بلند و پهن می باشد. و ابروانشان معمولا به صورت

کمان می باشد. و در زندگی هرگز محتاج کسی نمی باشند و از این بابت

بسیار شانس آورده اند.

شناخت افراد حرف ج: این فرد گاهی از درد در ناحیه شکم رنج می برد. و این بیماری هر چند

وقت یکبار در او بروز می کند این افراد دو وجهه دارند یا سیاه چهره و قوی

استخوان و یا سفید پوست و با اندامی مزون هستند گاه سرگردان و آشفته

هستند و گاه از کار خود حیران و درمانده بهتر است قبل از تصمیمات خود بهتر فکر کنند.

چ:اینگونه افراد معمولا گاه دچار استرسهای زود گذر می شوند که همین استرسها

گاهی بهانه ای برای یک بیماری زود گذر می شود.این بیماری ممکن است گاه

زخم معده باشد و گاه یک درد ساده در ناحیه جناق سینه مشکل این افراد

اعتماد زود هنگام به افراد است. افرادی هستند خون گرم با احساساتی بسیار قوی .


شناخت افراد حرف ح:هرگاه اول اسم شخصی با حرف ح شروع شود او فردی باشد زیبا و خوش

اخلاق وحق گو ،گاه کینه ای و این کینه ای بودن به این دلیل است که حرف را

در دل نگه می دارد و همیشه در دل در بحث و جدل و جنگ به سر می برد.

خ: چنین افرادی معمولا چشمانی درشت با محبت مقرراتی زیبا چهره کم رزق و

روزی وهرچه که سعی می کنند روزیشان بیشتر شود موفق نمی شوند

،اینگونه افراد معمولا قدرت عشق بالایی دارند وگاه در کارها تنبلی می کنند

که برای موفقیت باید این کار خود را ترک کنند .


شناخت افراد حرف د: این افراد معمولا با دیانت پرفکر همراه با پیشانی پهن و بلند می باشند ،

جنگجو هستند و قدر مال دنیا را نمی دانند و همیشه در حال ترقی و پیشرفت می باشند .

ذ: فردی است عابد و مومن و خدا ترس همیشه در زندگی میانه روست وخون

گرم می باشد در کارهای خود موفق می شود و همیشه در حال ترقی و رشد

به سر می برد اگر کاری انجام نشود استدلالش این است که خدا نخواسته است . و معمولا برای تغییرات تلاشی نمیکنند ختی برای یک ابطال سحر ساده

ر: این فرد باید بسیار مراقب خود و پشت سرش باشد زیرا بیشتر از نصف آشنایان

وی پشت سر او بد گویی می کنند ، فردی طمع کار نیست اما اینگونه نشان می دهد

اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد می رسد

،این فرد خوشگذران است و همیشه از مال و پول دنیا تهی است.


شناخت افراد حرف ز: فردی خوش اخلاق با محبت اما در کار مقرراتی است ،در زندگی برای او

جادو می کنند و همیشه سحر و جادوی وی با خاک مرده همراه است ،

نزدیک به نیمی از افراد که با ز اسمشان شروع می شود در زندگی خود

شکست می خورند آن هم شکستی بزرگ و از درد سر و زانو در عذابند.

ونسبت به زندگی دلسرد برای همین باید مراقب بد خواهان خود باشند.

ژ: گاه به قمار علاقه زیاد دارند البته شانسی در قمار کردن ندارند و همیشه

بد شانسی می آورند ،در ابتدای زندگی با مشکل مواجه می شوند اما از

اواسط زندگی در موقعیت خوبی قرار می گیرند بهتر است در صحبت با دیگران

به موقعیت خود اشاره ای نکنند زیرا چشم خواهند خورد .

س:هرگاه اول اسم شخصی حرف س باشد او فردی بسیار پر استعداد است

همین طور با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می نماید

مغرور و متکبر و عشقی می باشد و هر کاری را که میل داشته باشد

انجام می دهد گاه با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی به سر می برد اگر عصبانی شود

آتشین مزاج میگردد و همیشه در چشم همه عیان و پر هیبت جلوه می کند.

شناخت افراد حرف ش: چنین فردی مشفق و مهربان و خونگرم است اما اگر عصبانی گردد جنگجو

و کینه ای و زبان او تلخ می گردد جالب است بدانید اگر در دنیا ضرر و زیان به

او می رسد از دست زبان و رک گوئی هایش می باشد.به چنین فردی توصیه

می شود دست از لجبازی برداشته و کمی سیاست داشته باشد تا در زندگی

موفق گردد چرا که حیف است.

ص:این افراد معمولا دهان بین و حرف شنو هستند البته ساده هم می باشند

به طوری که اگر کسی حرفی به آنها بزند سریع باور می کنند. البته که این افراد

نترس و بی باک هم هستند و محبت فراوان دارند و همیشه در حال ترقی هستند

و از فکر خود هم استفاده می کنند.


شناخت افراد حرف ض: فردی خوش اخلاق و زیرک و دانا و کینه توز و البته به طرز ماهرانه ای

می تواند نگرانی و ناراحتی خود را پنهاه نماید و جلوه نمی دهد پیشانی

او پهن است و اغلب ابروهایش دارای حالت می باشد. در کارهایش بسیار

دقیق است . هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی

توبه می نماید. او فردی زرنگ محسوب می شود.

ط: اگر پیشنهادی به شما می نماید از سر خیر خواهی است. او پاک نیت است

و در حد لزوم نیز خوش اخلاق است باید یادش باشد که پیراهن سیاه برای او

خوش یمن نیست و نباید از آن استفاده کند. تنها بدی او این است که گاه فردی

خوش گذران خواهد شد.


شناخت افراد حرف ظ:فردی با اسم ظ ظاهر و باطنش یکی است او خشک و مقرراتی می باشد

البته می کوشد به ظاهر خوش اخلاق باشد. اطرافیان معمولا پشت سر این

افراد بد گوئی می کنند اگر بر روی سینه خود خال داشته باشد نشان اقبال

و خوش شانسی او است او به دنبال دوست می رود و دوست دارد اگر جائی

برای تفریح می رود با دوستان خود برود.

ع:چنین فردی بلند مرتبه زیبا و خوش اخلاق است او پرگذشت و بخشنده است

مال دنیا برایش هیچ است و قدر مال دنیا را نمی داند. پایبند خانه و زندگی است

ازدواج با چنین فردی خوش یمن است. گرچه بهتر است سعی کنید ناراحتشان ننمائید.

غ: این فرد زیبا چهره است اگر چه زیبا بودن او در میان خشکی اخلاق و ظاهر

مقرراتی اش گم می شود در وجود خود احساس یک جور نا امیدی و دلتنگی

خاص می نماید. گاه در فکر فرو می رود و به آینده و گذشته خود می اندیشد

او زندگی را با صلح و صداقت دوست دارد.


شناخت افراد حرف ف: این فرد گاه آتشین مزاج شدرد می شود و گاه از ناحیه معده درد دچار

بیماری می گردد باید مراقب معده و سر درد های خود باشد در زندگی چندین

بار شکست می خورد البته تمامی این شکستها عشقی نمی باشد او با عبادت

کردن به مقام و منزلتی خوب خواهد رسید اگر خداشناس باشد به نفعش خواهد بود.

ق: این فرد قادر و دانا و توانا و زیرک است در هر کاری نقشه می کشد

تا کارش درست به جلو رود هم زیباست و هم خوش اخلاق البته یک بدی

دارد گاهگاهی بسیار با ملایمت رفتار می کند و گاهی هم با خصومت

زیاد بهتر است در رفتار با این گروه از افراد جانب احتیاط را رعایت کنید.

ک: این فرد قدرت نفوذ زبانی قوی دارد. می تواند با زبان افراد را از خود

برنجاند اما بهتر است این کار را انجام ندهد معمولا در چشم افراد خوش

می درخشد در حال ترقی و فعالیت نیز می باشد و امیدوار است که به جاهای بلندی

برسد که این امیدواری کاملا به جاست و خواهد رسید.


شناخت افراد حرف گ:هرگاه اسم شخصی با حرف (گ) شروع شود او در زندگی آدم موفقی می شود.

اما دارای مشکل مهمی در آینده اش می شود لازم نیست بگویم که نباید خودش رو ببازد

چون خیلی راحت از پس مشکلاتش بر می آید اما باید اعتماد به نفسش را حفظ کند

در زندگی ممکن است به او ارث هم برسد ارثی که اصلا انتظارش را ندارد باید مواظب

بدگویان اطرافش هم باشد. او حسود زیاد دور و بر خودش دارد. که به نفعش نیست.

ل:این فرد معمولا زیبا چهره است و خوش اخلاق اما یک مشکل بزرگ دارد و آن

یکدندگی اش است که البته سر چشمه از غرور خاص خودش است گاهی از اوقات

دوست دارد تنها باشد و در تنهائی به گذشته و حال خود فکر کند. قدر مال دنیا

را نمی داند و در مورد اطرافیانش تعصب خاصی دارد.


شناخت افراد حرف م: چنین فردی خوش اخلاق و خون گرم و نترس است خوش اخلاقی را به

ارث برده است البته اطرافیانش همیشه پشت سر او بد گوئی می کنندو در

روبرو تعریف و تمجید را از او دریغ نمی کنند . این فرد زیبایی خدادادی دارد

که گاه با چشمان درشت همراه است زود عصبانی می شود که اگر می خواهید

زیاد او را عصبانی نکنید از کارهایش ایراد نگیرید و در کارهایش گاه تقاضای کمک دارد.

ن: هر گاه شخصی با (ن) اسمش شروع شود کینه توز و دمدمی مزاج می شود

گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی هم بد اخلاق می باشد. او اصولا آدم خشک

و مقرراتی است البته در قضاوت کارش حرف ندارد و همیشه حق را به حق

دار می رساند. دوست ندارد کسی را رنجیده ببیند. این فرد در شغل

نظامی هم موفق می شود.


شناخت افراد حرف و: این فرد درکل آدم صادقی با خود و دیگران است و همیشه در حال کمک

به افراد می باشد ولی از زبان بد در امان نیست و از ناحیه سر مشکل دارد و

سر درد های بدی نیز می گیرد. بهتر است مواظب غرور خود باشد.

ه: چنین فردی همیشه مورد امر و نهی دیگران قرار می گیرد . البته او دارای

چهره خوب نیز است. ولی با تند خویی و مزاج آتشینی که دارد باعث طبع گرم

در او می شود باید حتما دقت

کند که لباس سیاه بر او نا مبارک است او دوست دارد رفاقتش در دیگران همیشگی

باشد و رنج و محنت زیاد می کشد و قدر نال دنیا را ندارد.


شناخت افراد حرف ی: و بالاخره حرف (ی) این فرد ایده ها و فکرهای جالبی در سر دارد او با هر کس

در بیافتد غالب او می شود. گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی

می شود از لحاظ شکم گاه درد می کشد و در مورد هیکل بیشتر چهار شانه است

عاشق افراد راستگو است و برای آنها ارزش قایل است .
telegram.me/doaanevic786

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
logo-samandehi