دسته‌بندی نشده

بختگشایی قوی دختر دم بخت و یا دختران مسن که مشکل در ازدواج دارند

دعاهای بختگشایی قوی برای کسانی که در ازدواج مشکل دارن و یا خواستگار ندارند

بختگشایی قوی

این روزها مشکل یک اپیدمی شده و اکثرا مشکل ازدواج دارند که البته یکی از مهمترین

عوامل آن تورم و بیکاری و درآمد کم مردم است که نا امیدی ایجاد میکنه و ناامیدی هم

سحر را جذب میکنه و ایجاد خود سحری میکنه و باعث بسته شدن بخت انسان میشود.

که شاید