دعای شفابخش

رفع اختلافات خانوادگی و ایجاد صلح و آرامش در خانه

رفع اختلافات خانوادگی و ایجاد صلح و آرامش و امنیت

اگه در خانواده و یا فامیل قهر و ناسازگاری وجود داره به نیت صلح بین افراد به اینصورت عمل کن .

بعد از نماز صبح در کاغذ این دعا را بنویس و بعد دعا رو داخل منزل در جایی پنهان کن .
ان شاء الله صلح و آشتی بین افرادی که می‌نویسید حاصل میشود.

رفع اختلافات
رفع اختلافات

دعای رفع اختلافات .بسم الله الرحمن الرحیم و ان امرات خافت من بعلها نشوزا او اعراضاً فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحاً و الصلح خیر اللهم اصلح بین ( نام کسانیکه قهر کردن بنویس) بحب ( نام کسی یا کسانیکه طالب آشتی هستند بنویس) یاالله یاالله یاالله بحق هذه الحروف برحمتک یا ارحم الراحمین .

لطفا فقط کسانیکه آداب دعانویسی را آشنایی دارند انجام دهند

و بهتر قبل از استفاده ازبخورات اصل استفاده شود

خروج از نسخه موبایل
رفتن به نوار ابزار